8è CONCURS RAPEJA CONTRA EL RACISME

8è CONCURS RAPEJA CONTRA EL RACISME

 La força de la música i la paraula en la lluita antiracista” Dia de l’Eliminació de la Discriminació Racial i Dia de la Poesia

El Casal de Joves Casa Sagnier convoca el 8è Concurs Rapeja contra el racisme amb la temàtica: NO A LA DISCRIMINACIÓ RACIAL “per la convivència entre cultures, lluita contra la xenofòbia i el racisme”

creaciolletresrap-01

 

BASES DEL CONCURS:

 1. L’objecte del concurs és seleccionar:

LES MILLORS LLETRES RAP EN CONTRA DE LA DISCRIMINACIÓ RACIAL

2. Hi poden participar totes les persones  d’12 a 29 anys, de manera individual o en grup, incloses dins les modalitats següents:

 

Categoria A: D’12 a 16 anys

Categoria B: De 17 a 29 anys

3. Les obres presentades han de ser originals i amb la temàtica NO A LA DISCRIMINACIÓ RACIAL  Les persones participants es responsabilitzaran  que no hi hagi drets de tercers i seran responsables de qualsevol reclamació per autoria o plagi.

El jurat podrà considerar rebutjar alguna lletra presentada per considerar-la no apropiada a la temàtica proposada

4.Les obres hauran de ser presentades en els suports següents:

Si es presenta només la lletra: En paper amb la lletra mecanografiada             a doble espai per una sola cara.

Si es presenta amb suport musical: En format CD o arxiu de so            compatible amb PC i degudament etiquetat amb el títol del tema,           pseudònim, modalitat i categoria en la que participa.

5.Els treballs es presentaran en dos sobres que portaran escrit a l’exterior:

El títol de la cançó o lletra

El pseudònim del grup o persona individual

Sobre núm. 1: Haurà de presentar-se tancat i contindrà el treball original signat amb pseudònim.

Sobre núm. 2: Haurà de presentar-se tancat i portarà a l’interior les dades de la persona o grup autor de l’obra:

Nom i cognoms (de totes les persones si és un grup)

Adreça i codi postal (de totes les persones si és un grup)

Telèfon (de totes les persones si és un grup)

Adreça electrònica (de totes les persones si és un grup)

Fotocòpia del DNI (de totes les persones si és un grup)

6. L’extensió dels treballs no pot excedir de 5 minuts

7.Només és podrà presentar 1 treball per persona individual o grup.

8.Els treballs es lliuraran al Casal de Joves Casa Sagnier de dilluns a divendres de 15 a 21 hores i dissabtes de 16 a 20 hores.

9. Els treballs, en les seves diferents categories, es podran presentar fins al dia 20 de març al Casal de Joves Casa Sagnier C/ Brusi 61 (Jardins d’Enric Sagnier) 08006 Barcelona

10. Aquest concurs està dotat amb els premis següents:

 

Categoria A: 1r premi: 150 €- Finalista: 75 €

Categoria B: 1r premi:150 € – Finalista: 75 €

Els premis no seran en metàl·lic si no en vals de compra de material informàtic i/o musical.

11. El jurat el formaran:

Membres del Casal de Joves Casa Sagnier i un artista representant de l’escena hip-hop barcelonina.

12.El veredicte del jurat serà inapel·lable i pot declarar deserta qualsevol de les modalitats i categories d’aquest concurs.

13. El veredicte i entrega de premis es farà públic el dia 24 de març de 2017 durant la celebració del Dia de l’Eliminació de la Discriminació Racial i el Dia de la Poesia al Casal de Joves Casa Sagnier. Els guanyadors i finalistes seran convidats a interpretar en directe els seus temes durant l’acte.

14. Els treballs guanyadors i tots els que hagin entrat a concurs podran ser exposats durant el mes d’abril. Un cop finalitzada l’exposició, els originals s’hauran de retirar en un termini màxim de 30 dies al Casal de Joves Casa Sagnier de dilluns a divendres, de 15 a 21 h. El Casal de Joves no es farà responsable dels treballs no retirats en aquest termini i en podrà fer l’ús que estimi convenient.

15. El fet de prendre part en aquest concurs significa l’acceptació d’aquestes bases.

16. L’organització es reserva el dret de modificar aquestes bases si ho exigís una causa justificada.

 

Més informació:

Casal de Joves Casa Sagnier

Tlf: 93 414 01 95

casaldejoves@casasagnier.net

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *