13enaTRAS

Aquest 9 i 16 de gener hem realitzat la 13ena TRAS Trobada de Representants d’Alumnes de Secundària de Sarrià-Sant Gervasi organitzada des de Joventut del Districte i amb la col·laboració dels centres d’ensenyament secundari:

Centre concertat, Infant Jesús
IES Josep Serrat i Bonastre
IES Costa i Llobera
IES Menéndez i Pelayo
IES Montserrat
Donem les gracies a tots els i les alumnes participants i als equips docents i directius que ho han fet possible

Objectius de la Trobada aquí

Taules de treball i dinàmiques treballades:

A) Bulling Facilitar estratègies per prevenir les conductes abusives i incidir en la resolució de conflictes com a forma d’interacció en les relacions interpersonals potenciant l’autoestima, la seguretat i el sentiment de solidaritat de l’alumnat envers el company que pateix una situació d’abús. A càrrec: Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil de les Corts i Sant Gervasi

B) Promoció de la salut mental i la prevenció dels trastorns en la població juvenil. Aportar coneixements sobre salut mental i promoure conductes saludables per prevenir riscos per la salut mental A càrrec: Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil de les Corts i Sant Gervasi

C) Taller bàsic d’autoestima i estratègies per afavorir-la Informació sobre el procès de desenvolupament de l’autoestima, donar elements per tal que el/la jove aprengui a acceptar-se a ell/ella mateix/a i a lea altres persones. Dotar als i les joves d’habilitats de comunicació afectiva i de relació interpersonal que facilitin l’expressió dels seus desitjos emocions, sentiments… A càrrec: JIS Joves per la Igualtat i la Solidaritat

Powerpoint conclusions de les taules de 1er i 2on ESO aquí

Powerpoint conclusions de les taules de 3er i 4rt ESO aquí

RECORDEU que aquests powerpoint son la “Chuleta” o “Xulleta” (en català) per treballar amb els vostres tutors en hora de tutoria i compartir l’experiència i els continguts amb la resta de companys de classe